Professor Geir Skeie
Professor Geir Skeie

Film med Geir Skeie (Länk till YouTube)

Geir Skeie är professor vid institutionen för de humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. I filmen kan du höra honom berätta om sin forskning som handlar om mångfald och religionsundervisning i skolan.

Korta frågor till Geir

Geir, kan du berätta lite om dig själv?

Jeg er norsk og har arbeidet med religionsundervisning og lærerutdanning i Nord-Norge og Sør-Norge før jeg begynte ved Stockholms universitet for 8 år siden. Jeg er gift og har tre barn og pendler nå mellom Stavanger og Stockholm. I Sverige har jeg gode kolleger over hele landet og samarbeider mye med dem.  

Vad är det som du finner mest intressant med din forskning?

Det er spennende å forsøke å forstå hva som skjer med religioner og livssyn i vår tid når det både blir mer interesse, mer konflikt og mer uvitenhet om dette  på samme tid. Ofte er religiøse forestillinger vevet sammen med andre verdier og praksiser som gjør det vanskelig å se klart hva som er hva. Med alt dette mangfoldet er det interessant å diskutere hva som kan være skolens rolle.

Har du någon dröm? Vilken är den? Har du några planer fram över?

Jeg ville gjerne fått til mer samarbeidsforskning med skoler og lærere der vi både kunne utvikle teori og praksis sammen. Her ser jeg en del muligheter både i Stockholm og andre steder, men det er krevende både organisatorisk og økonomisk og religionsundervisning står ikke øverst på prioriteringslisten.

Något speciellt du vill ta upp om din forskning eller dig själv?

Jeg er opptatt av saker som er litt utidsmessige. Nå har det lenge vært viktig å arbeide for en mangfoldsorientert religionsundervisning som skal gjøre at mennesker kan leve godt sammen med sine ulikheter og med stor vekt på at religion er en privatsak. Jeg skulle ønske vi kunne se nærmere på hvordan individer utvikler sine religiøse og livssynsmessige posisjoner og erfaringer uten at dette ble sett på som en invadering av privatlivet. De fleste av oss endrer for eksempel oppfatninger i løpet av livet og det ville være er spennende å forstå mer av dette. Derfor arrangerer vi en interessant konferanse om eksistensielle spørsmål i skole og samfunn høsten 2016.

Geir tipsar om böcker:

Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Av Sara Irisdotter Aldenmyr (red.)

Skolans fostrans- eller värdegrundsuppdrag är komplext och mångsidigt. Att skolan ska fostra i enlighet med demokratiska, grundläggande värderingar skrivs tydligt fram i läroplanen. Men hur iscensätts uppdraget i svenska skolor?

Religionsundervisning og mangfold
Rom for læring i religion, livssyn og etikk. Av Geir Skeie (red.)

I denne boka bidrar forskere og lærere til å fornye undervisningen i grunnskolens religions- og livssynsfag. Her møter leseren ideer til undervisningsopplegg, nyere religionspedagogisk teori, erfaringer fra klasserommet og refleksjoner over religionsfagets vesen og mangfoldighet.