Här kan du höra Iben berätta om sin forskning och läsa om hennes intresse.

 

 

Innan Iben flyttade till Sydafrika ledde hon ett centrum för utveckling av högskoleundervisning i matematik och naturvetenskap i Danmark.

Ibens nuvarande identitet har formats av 15 år i Afrika, senast i elefanternas plats, Umgungundlovu, vars namn bär ljudet av elefanternas trampande. Att leva i en kultur så olik Sveriges ger ett nytt perspektiv på allt. Detta har gett Iben kunskap om faktorer utanför skolan som påverkar lärande. Hur annorlunda måste undervisningen vara om barnet har varit uppe sedan kl. 4 för att stryka sin skoluniform, sopa hyddan, mata hönsen, laga frukost åt familjen och gå till skolan?

Iben har alltid utfört mer djupgående studier, men genom sin inblandning i ett internationellt projekt var hon delaktig i att undersöka samspelet mellan de olika faktorer som påverkar lärare och elever i årskurs 6. Detta var ingen ny forskningsinriktning i Sydafrika, men inget sådant hade gjorts tidigare i Rwanda. Iben följde även en doktorand som replikerade studien där. Det var fascinerande att se hur annorlunda resultaten var. Eleverna presterade bättre i grundläggande matematik i ett land som under Ibens livstid genomlidit ett folkmord där även mycket av infrastrukturen förstördes. Detta visar inte bara på undervisningens och lärandets beroende av sammanhang, utan även att det krävs ett longitudinellt perspektiv för att börja förstå och förklara detta.

Iben sökte en tjänst i Stockholm mest för att komma närmare hem. Men även för att hon kunde se att matematikutbildningsgruppen växte och visade upp en rad mycket intressanta forskningsinriktningar som öppnade för intressanta samarbeten. Hon anser att forskningssamarbeten är mycket givande och såg detta som en stor möjlighet. Stockholm är en av Ibens favoritplatser i världen.

Hur teori och praktik hör ihop

Matematiklärarutbildning är ett relativt ungt forskningsområde. Den befintliga forskningen visar på att nyttan med allt innehåll i lärarutbildningen inte är tydlig för studenterna. När hon tittade på sin institution i Sydafrikas program såg hon att det inte enbart handlade om studenternas inlärning utan lika mycket om det var tydligt för studenterna vad som förväntades av dem från universitetslektorernas håll. Samma sak tycks gälla här. Det är med utgångspunkt i denna problematik hon vill bättre förstå hur studenter och lärare uppfattar teoretiska perspektiv i deras utbildning, samt hur teori och praktik hör ihop i lärarutbildningsprogrammen.

Ibens drömmar

– Dagen jag slutar drömma och vara nyfiken tror jag att det är dags för det stora testet – högaffel och svans eller vingar och gloria. Jag har dock lärt mig att det inom forskningen är lite väl ambitiöst att drömma om de stora svaren som ensamstående mamma. Om jag kan uppnå en god förståelse för aspekterna ovan och bidra till vårt sätt att hantera den, vårt sätt att beskriva den, samt vårt sätt att göra detta, då är jag nöjd. Andra drömmar kräver mer tid. Jag skulle vilja lära mig att åka skidor och skridskor ordentligt ... Jag hoppas att detta kommer att leda till en massa mejl med erbjudanden om att låna stugor!