Forskare Karim Hamza är på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Han utvecklar empiriskt grundade didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i sin dagliga verksamhet. Här berättar Karim om sin forskning.