Hör hur universitetslektor, Kicki Skog, på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik berättar om sin forskning om lärarutbildning i matematik.