Maria Andrée är docent på Institutionen för matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, vid Stockholms universitet. Det som intresserar henne är förutsättningarna för elevernas lärande och delaktighet i naturvetenskapliga ämnen.