Maria och vårt samhälle

Maria är tvåbarnsmamma, bor i Stockholm, och är verksam lärare och forskare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, vid Stockholms universitet. Tidigare har hon varit verksam vid Linköpings universitet, där hon doktorerade. Sedan ett år tillbaka är hon även professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Maria tycker att det som är mest intressant med hennes forskning är att det ständigt inträffar oväntade och oförväntade saker i skolans och undervisningens värld, som gör att man behöver tänka om och tänka nytt.

-Jag drömmer om ett öppnare samhälle där det blir möjligt att tala friare än vad jag uppfattar vara fallet idag om vad som smärtar eller skaver inombords i det lilla mötet mellan människor, men också i de större offentliga möten – på nationell och internationell nivå - där samhällets och välfärdens utveckling står på spel, säger Maria.

Hon hoppas på att hennes forskning om de samhällsorienterade ämnena kan göra skillnad i människors liv såväl som i det institutionella skolsammanhanget.