Monica Axelsson är forskare och arbetar på institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon är professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk. I webbfilmen berättar hon om sin forskning och om vikten av samarbete mellan svenska som andraspråklärare, studiehandledare och klass- eller ämneslärare.

Monicas dröm är att alla samarbetar kring de nyanlända eleverna för att ännu bättre använda de resurser vi har i form av svenska som andraspråk, studiehandledning och språkutvecklande arbetssätt.