Hör Ulla Ek berätta lite om sin forskning och hur oerhört viktig forskningen är för henne.