Filmer

Våra forskare berättar om sin forskning

Våra forskare delar med sig av sina spännande erfarenheter som du kan höra och se i en filmserie som heter Forskare och skolan/förskolan. Vill du så kan du se några av våra forskare som undervisar inom våra lärarprogram. Det finns även några filmer på YouTube, lärarutbildningarna vid SU.

Maria Andrée

Forskare och skolan - Maria Andrée

Hur upplever elever meningsfullhet och delaktighet? Maria Andrée berättar i webbfilmen om hennes forskning som fokuserar på elevernas lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Monica Axelsson

Forskare och skolan - Monica Axelsson

Hur kan man stötta barn och ungdomar som lär sig svenska som andraspråk på bästa sätt?

Forskare och skolan - Catrine Björck

Forskare och skolan - Catrine Björck

Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Catrine Björck tar reda på hur bildlärare jobbar med digital utrustning i skolan.

Cecilia Caiman

Forskare och förskolan - Cecilia Caiman

Forskare Cecilia Caiman är engagerad i hållbar utveckling och lärande.

Iben Christiansen

Forskare och skolan - Iben Christiansen

Iben Christiansen, docent, arbetar på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet med ett särskilt intresse för matematiklärarutbildning och hur teori och praktik hör ihop.

Ulla Ek

Forskare och skolan - Ulla Ek

Ulla Ek är professor emerita i specialpedagogik på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon bedriver forskning som handlar om barn i skolan med uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter.

Karim Hamza

Forskare och skolan - Karim Hamza

Forskare Karim Hamza utvecklar empiriskt grundade didaktiska verktyg som lärare i naturvetenskap kan använda sig av i sin dagliga verksamhet.

Rickard Jonsson

Forskare och skolan - Rickard Jonsson

Hur skapas rasistiska stereotyper? Det forskar Rickard Jonsson om vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Här kan du höra Rickard berätta om sin forskning.

Eva Kane

Forskare och skolan - Eva Kane

Hur ger man utrymme för lek på fritidshem? Hur kan man tänka om lek vid förändringar? Det är vad Eva Kane, doktorand och lärare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, är intesserad av.

Cecilia Lundholm

Forskare och skolan - Cecilia Lundholm

Hur formas studenternas kunskap och värderingar? Cecilia Lundholm är professor på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och intresserar sig för hur kunskapsbildningsprocessen ser ut.

Maria Olson

Forskare och skolan - Maria Olson

Forskare och lektor Maria Olson är intresserad av demokrati och mångfald i skolan. Hon ställer nya frågor inom kända områden för att kunna göra skillnad.

Forskare Eva Norén

Forskare, förskolan och skolan - Eva Norén

Eva Norén är forskare vid SU på Institutionen för matematikikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Hon intresserar sig i huvudsak för två områden. Det ena handlar om hur man kan dra nytta av flerspråkighet i matematikundervisningen för elevers fortsatta lärande. Det andra handlar om programmering för elever i årskurs F-3.

Joacim Ramberg

Forskare och skolan - Joacim Ramberg

Hur organiserar de svenska gymnasieskolorna de specialpedagogiska resurserna? Det är en fråga som ligger varmt om hjärtat på forskare Joacim Ramberg, vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Johan Sandahl

Forskare och skolan - Johan Sandahl

I intervjun berättar Johan Sandahl om vilka frågor som han ställer i sin forskning, till exempel, Vad kan vi förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning? Hur bidrar skolan till att elevernas medborgarbildning kan utvecklas?

Geir Skeie

Forskare och skolan - Geir Skeie

Geir Skeie är intresserad av livssyn, värderingar och hur religionsundervisningen kan komma att påverka individen. Vilken är skolans roll?

Kicki Skog

Forskare och skolan - Kicki Skog

Kicki Skog är intresserad av frågor som berör lärarutbildningen i matematik. Vad tycker studenterna är viktigt? Påverkar de sociopolitiska intressena individen? Hur kan vi utveckla lärarutbildningen i matematik?

Mara Westling Allodi

Forskare och skolan- Mara Westling Allodi

Professor Mara Westling Allodi vid Specialpedagogiska institutionen intervjuas om hur lärare kan arbeta för att förbättra det sociala klimatet i klassrummet.

Barbro Westlund

Forskare och skolan - Barbro Westlund

Flera forskare vid Stockholms universitet bedriver spännande forskning som har anknytning till skola och utbildning. Barbro Westlund drivs av sin nyfiken på hur man bedömer elevers läsförståelse.