Per-Olof Wickman. Foto: Eva Dalin.
Per-Olof Wickman. Foto: Eva Dalin.

I sin forskning försöker Per-Olof Wickman göra didaktik till vetenskap som ska hjälpa lärarna att se vilka olika alternativ som finns för hur man utvecklar en undervisningssituation, hur man planerar för den och vad som är viktigt att tänka på i genomförandet. Problemet är att lärare inte har ett professionellt språk och inga egna begrepp när det talar om utbildning.

– De talar samma språk som elever och föräldrar. Det skulle behövas andra begrepp som hanterar interaktionen mellan läraren och eleven och som hjälper läraren att analysera vad som händer i undervisningen och beskriva metodförändringar för andra lärare, säger Per-Olof Wickman i en intervju i tidningen Lära.

Vetenskapen skulle genom det professionella språket ge lärarna ökad makt, menar han. Makten att göra något som andra inte kan – se vad som kan hjälpa eleverna och därigenom göra yrkets syften tydliga. Vi är på väg dit, menar Per-Olof Wickman. Genom förstelärar- och lektorsreformen har plötsligt en stor del av lärarna blivit lärarutbildare.

– Plötsligt måste många inom lärarkåren ställa sig frågan: ”Hur ska jag vara ett stöd för mina kolleger i deras professionsutveckling?”. Det är jättebra för det bidrar till en professionalisering av lärarkåren.