Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Language assessment literacy: What can we learn from the research? 2020-05-24 Professor Ofra Inbar-Lourie vid Tel Aviv University håller en gästföreläsning med titeln Language assessment literacy - what can we learn from the research? Föreläsningen kommer att ges via e-mötestjänsten Zoom. Alla intresserade är varmt välkomna att delta.
  • Så kan surfplattor användas i förskolan 2020-05-22 Innehållet i de digitala resurserna, hur de används och till vad, är viktigare än att diskutera skärmtid. Det menar forskaren Petra Petersen som i en avhandling undersökt de möjligheter surfplattan ger för att få barn delaktiga i förskolans aktiviteter.
  • Disputation av Lina Lundström 2020-05-20 Att göra vänskap - En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube