Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Forskning

Forskningsbaserade lärarutbildningar

Ett viktigt mål för universitetets lärarutbildningar är att utgå ifrån existerande forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition och flera ledande forskare vid Stockholms universitet.

Nyheter forskning

  • Disputation Sara Andersson - Barn- och ungdomsvetenskap 2020-09-21 Avhandlingens titel: Läsvana flickor: Bokläsandet och det genomlysta subjektet, 1900 till 2010-talet.
  • Högre seminarium: Skrivandets skiftande syfte 2020-09-18 Tisdagen den 6 oktober håller Sofia Pulls, lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, ett högre seminarium med titeln Skrivandets skiftande syfte. Seminariet kommer att ges via e-mötestjänsten Zoom. Alla intresserade är varmt välkomna att delta.
  • Anna Krulatz Högre seminarium: Teaching English in multilingual settings 2020-09-14 Tisdagen den 22 september håller Anna Krulatz, professor i engelska vid lärarutbildningen i Trondheim, ett högre seminarium med titeln Teaching English in multilingual settings: Are we enacting the turn? Seminariet kommer att ges via e-mötestjänsten Zoom. Alla intresserade är varmt välkomna att delta.