Lärare

Utveckla dig som lärare

För lärare och förskollärare som vill utvecklas i sitt yrke erbjuder Stockholms universitet flera kurser och program. Du kan få fördjupning inom de ämnen du redan undervisar i och fortbildning om du vill byta inriktning. Du kan även läsa vidare till speciallärare och specialpedagog. Du kan även handleda lärarstudenter om du läser till VFU-handledare.

Flera vägar till behörighet
Om du har tidigare ämneskunskaper och vill bli ämneslärare kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Vidareutbildning av lärare, VAL är för dig som arbetar som lärare, men som saknar lärarexamen. Har du en utländsk lärarexamen så kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. Om du är lärare med examen, men undervisar i ämnen där du saknar behörighet är Lärarlyftet en väg till ämnesbehörighet.

Resurscentrum för kemilärare
Kemilärarnas Resurscentrum, KRC stödjer kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

Skräddarsydd utbildning
Genom uppdragsutbildning vid Stockholms universitet får deltagarna kompetensutveckling på högskolenivå och möjlighet till högskolepoäng.

Välkommen till att få fördjupade kunskaper och ta del av aktuell forskning vid Stockholms universitet!