I september mötte samordningen för Snabbspåret vid Stockholms universitet Ulla Hamilton, VD för Friskolornas riksförbund. Vid mötet blev Hamilton informerad om uppdraget som är initierat av regeringen och en satsning mellan sex lärosäten, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Foto: Rebecca Röhlander
Susanna Malm och Andreas Åström från SU med Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Förhoppning om relevant anställning

Friskolorna är en av de aktörer som kan möjliggöra nyanlända lärares chans till anställning i skolan. Maria Netje, samordnare för Snabbspåret vid SU, betonade vikten av en långsiktig och relevant anställning.

 

- De här deltagarna är utbildade lärare, ofta med gedigna ämneskunskaper och lång lärarerfarenhet från utbildningslandet. Förhoppningen är att de inte tvingas ta ett tillfälligt, okvalificerat arbete för att klara sin försörjning, utan istället återinträda i yrkeslivet i svensk skola efter kompletterande studier, säger Maria Netje.

Friskolorna potentiella arbetsgivare

Manal Musa Albaiaa undervisar i Snabbspåret.
Manal Musa Albaiaa undervisar i Snabbspåret.

Hamilton fortsatte in i ett av klassrummet där Manal Musa Albaiaa undervisar deltagarna på både på svenska och arabiska. 

 

- Friskolorna är naturligtvis en del av arbetsmarknaden och vi hoppas kunna ta tillvara på lärare med olika bakgrunder, särskilt idag när vi ser många nyanlända barn i skolor och förskolor, säger Ulla Hamilton.

Deltagare i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.
Deltagare i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.