Den nationella samordningsgruppen för Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare ses kontinuerligt under året. Under kurslärarkonferensen som var den 19-20 oktober fick lärare från olika lärosäten tillfälle att utbyta erfarenheter och planera för kommande utbildningsstarter. Det som diskuterades var bland annat kursinnehåll och upplägget av undervisning i både svenska och arabiska.

Representanter från Stockholms universitet och Malmö högskola.
Representanter från Stockholms universitet och Malmö högskola.

Flera utbildningsstarter

Fyra av sex lärosäten har under hösten haft sina första utbildningsstarter, några lärosäten är igång med flera grupper. I december kommer fler än 300 deltagare vara aktiva inom utbildningen runt om i landet.

Det här är ett ypperligt tillfälle för representanter från olika lärosäten att utbyta erfarenheter och nå nationell samstämmighet, säger Maria Netje, samordnare vid Stockholms universitet.

Under dag två deltog också Arbetsförmedlingen samt delar av arbetsmarknadens parter, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges kommuner och Landsting.

Kurslärare från olika lärosäten utbyter erfarenheter.
Kurslärare från olika lärosäten utbyter erfarenheter.