Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare startade i april 2016 med en pilotgrupp på 20 deltagare. De har nu avslutat den del av Snabbspåret som innebär 26 veckors utbildning vid Stockholms universitet. För några av deltagarna väntar nu kompletterande studier, andra är redo att ansöka om sin svenska lärarlegitimation.

Fler än 400 deltagare är aktiva inom Snabbspåret, som ges vid sex olika lärosäten. I Stockholm anordnades en avslutningsceremoni för att tillsammans kunna fira pilotgruppen.

Snabbspårets pilotgrupp firar sin avslutade utbildning.
Snabbspårets pilotgrupp firar avslutad utbildning.

 

Rektor och ministrar höll tal

Rektor Astrid Söderbergh Widding tackade deltagarna för deras tid vid SU och pekade på en ljus framtid och behovet av lärare med breda erfarenheter i svensk skola. Inbjudna talare var också Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson samt ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

 

Ylva Johansson berättade engagerat om bakgrunden till det regeringsinitiativ som Snabbspåret är, och rördes till tårar då hon fick möta alla de deltagare som samlats i Aula Magna.

- Låt aldrig etnicitet skymma kompetensen, uppmanade Ylva Johansson. Hon betonade också vikten av att få behålla sin identitet som lärare, för den som tvingas börja om sin framtid i ett nytt land.

Deltagare bjöd på sång och dans

Efter utdelning av rosor och lyckönskningar, på både svenska och arabiska, bjöd deltagarna själva upp till sång och dans.  Det blev en stund då hela Aula Magna stod upp och förfördes av rytmerna.

Avslutningsceremonin följdes av fika och mingel, där rektor och samordnare för Snabbspåret minglade med deltagare och deras vänner och släktingar.

 

Nya planer efter Snabbspåret

Rana Marsho är engelsklärare för både förskola och grundskola och utbildad i Syrien. Genom Snabbspåret har hon fått mer kunskaper om det svenska skolsystemet och väljer nu att inrikta sig på att bli behörig förskollärare i Sverige. Under arbetsplatsförlagt lärande (praktik) har Rana varit på en förskola där hon följt olika arbetslag och deras arbetsuppgifter.

- Det har varit ett spännande steg att delta i utbildningen inom Snabbspåret och jag har fått mer kunskap om svensk skola och förskola. Nu ska jag bli klar med Svenska 3 och därefter kan jag söka till Utländska lärares vidareutbildning för att komplettera mot en svensk förskollärarexamen, berättar Rana.

Rana Marsho, deltagare i snabbspårets pilotgrupp.
Rana Marsho, deltagare i Snabbspårets pilotgrupp.

 

Text: Rebecca Röhlander