Överenskommelsen gäller samtliga lärosäten som ger Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.

I höst startar två utbildningsomgångar vid Stockholms universitet och förhoppningen är att kunna organisera för mottagande av lika många lärare och förskollärare under de kommande två åren som universitetet gjort hitintills.

Skolor och förskolor som samarbetar med Stockholms universitet kring arbetsplatsförlagt lärande (APL) har beskrivit deltagarna inom Snabbspåret som en stor tillgång. Samarbetet med handledare och skolhuvudmän kring det arbetsplatsförlagda lärandet inom ramen för utbildningen fortsätter under kommande terminer.