Jeanette Clayton, APL-handledare på Victor Rydbergs gymnasium, Stockholm.
Jeanette Clayton, APL-handledare på Victor Rydbergs gymnasium, Stockholm.


Jeanette tycker att det är spännande och utvecklande att vara handledare, det ger henne nya utmaningar som lärare.

- Man kan se det som egen kompetensutveckling, samtidigt som man gör något bra för framtida lärarkolleger, säger Jeanette.

Utmaningar att handleda en kollega

Att få handleda en kollega, som är utbildad lärare men ovan vid svenska förhållanden, såg hon som en utmaning, samtidigt som att behoven finns för fler lärare med olika bakgrund. Jeanette tycker att Snabbspåret är en jättebra idé men kanske lite för kort – det blir stressigt för deltagarna att ta in allt på endast 26 veckor.

På frågan om hon nu efter mer än halva tiden kan se att deras samspel har förändrats nickar hon.

- I början var deltagaren lite blyg och observerade mest passivt, men varefter veckorna gått tar hen för sig mer och mer och då kommer också frågorna och funderingarna – om det som skiljer och det som är lika. Det är mycket för deltagarna att ta in, både skola, kultur och inte minst ett nytt språk. Tyvärr blir det för lite tid att diskutera och reflektera över detta tillsammans då APL bara är två dagar i veckan, säger Jeanette.

Berikande uppdrag

Även om Jeanette inte har nedsättning i tjänst för handledaruppdragen, varken inom Snabbspåret eller för VFU, så tycker hon att det är så berikande att det går jämt ut. Hon berättar att under en period i höstas hade hon sin VFU-student och sin Snabbspårsdeltagare på plats samtidigt.

- Det var intressant att se deras olika förhållningssätt och att de hade helt olika typ av frågor. Deltagaren från Snabbspåret med ca 5 års lärarerfarenhet från utbildningslandet ställde till exempel inte så många frågor om rollen som lärare som VFU-studenten som var ute på sin sista VFU-period.

Jeanette Clayton, APL-handledare på Victor Rydbergs gymnasium, Stockholm.
Jeanette Clayton, APL-handledare på Victor Rydbergs gymnasium, Stockholm.


Elever öppna för Snabbspårets deltagare

Jeanette upplever att alla på skolan är öppna, välkommande och naturligt nyfikna.

- Eleverna har inga synpunkter, de gillar läget och tycker det är intressant med människor från olika delar av världen och frågar gärna.

Jeanettes intryck är att deltagaren från Snabbspåret har tagit till sig mycket av undervisningen från Stockholms universitet om värdegrund, skoljuridik, normkritik och att hen varit mycket tydligt med att lärarrollen ska anpassas till hur man undervisar i Sverige.

 

Intervju och foto: Mymsan Gallen Martinsson