Vilka är ni?

Lihe: Lihe heter jag och kommer från Kina där jag jobbade som fysiklärare. Jag har börjat på arbetsplatsförlagt lärande, APL, nu och det fungerar bra för mig! Tidigare kunde jag inte så mycket om svensk skola, men nu förstår jag mycket mer.

Philemon Kusanakana Nekweti, deltagare i Snabbspåret.

Philemon: Jag heter Philimon och kommer från Kongo. Jag är lärare i mitt hemland, och flyttade till Sverige med min fru. Jag vill fortsätta som lärare här i Sverige också! Efter att jag klarade kursen svenska för invandrare, SFI, så valde Arbetsförmedlingen att jag skulle studera inom Snabbspåret. Jag tycker Snabbspåret är bra eftersom att jag vill vidareutbilda mig till lärare även här i Sverige. Efter Snabbspåret ska jag fortsätta att läsa svenska som andraspråk. Jag undervisade tidigare i franska, historia och sociologi.

Hur upplever ni innehållet i utbildningen?

Lihe Wang, deltagare i Snabbspåret.

Lihe: Det är lättare för mig nu eftersom jag förstår mer om svensk skola och förstår mer nu om skolans värdegrund.

Philemon: Jag tycker det känns bra, eftersom jag inte visste vad jag behöver göra för att vidareutbilda mig till lärare här i Sverige, men nu vet jag exakt vad jag behöver för att gå vidare. Jag har lärt mig hur svensk skola fungerar, och har också lärt mig om värdegrund, hur det fungerar, och om svensk skollag. Nu vet jag min väg till lärarlegitimation - jag måste förstå mycket mer innan jag börjar jobba som lärare.     
Lihe: Att skaffa sig en bättre framtid, det är jätteviktigt för oss.

Nu har ni börjat på er APL och det är ett sätt att se hur det är i svensk skola. Hur tycker ni att det har påverkat era planer?

Lihe: Tidigare var det jättesvårt att undervisa i svensk skola, men nu efter jag började på den här kursen och fick göra praktik på skolan, så tycker jag inte att det är så svårt. För att vi tränar mycket svenska. Och för att vi har ämneskunskaper - vi kan jobba som lärare här.

Philemon: APL har hjälpt mig att börja förstå hur jag kan jobba. På praktiken tittar jag vad som händer i skolan och på när lärarna undervisar deras ämnen. Nu vet jag mer om hur undervisning i klassrummet går till.

Så APL är ett stöd för er?

Philemon: Ja, så är det, det hjälper mycket. APL passar oss bra, varje handledare visar oss vad vi kan göra i skolan.

Kan ni redan nu se skillnader mellan att undervisa i svensk skola och hur det var när ni undervisade i ert utbildningsland?

Philemon: Ja, lärarrollen är ju att undervisa elever. Skillnaden är att vi har ett annat system i mitt hemland, det handlar om materialet som läraren använder. Här i Sverige finns större möjligheter för eleverna att lära sig, till exempel med hjälp av datorer, och de kan lära sig online. I mitt land finns det massa svårigheter. Lärare kan bara skriva och undervisa på tavlan och elever får bara skriva det som finns på tavlan. Det jag tycker om här i Sverige är att lärarna ger eleverna ansvar. I mitt land finns också många fattiga familjer vars barn inte får lära sig, eftersom dem inte har pengar. Skolan är obligatorisk, men det beror på familjens inkomst. I Sverige är det obligatoriskt för alla barn.

Lihe: Kanske är det för att jag kommer från Bikin som det inte finns så stora skillnader mellan Sverige och mitt hemland, men det finns lite skillnader mellan elever; som grupparbete och samling. Vi har olika metoder och jag tycker att båda är bra eftersom vi tittar på vilken metod som passar barnen. I Kina det är läraren som bestämmer mer. Tidigare var eleverna tvungna att lyssna på läraren, men nu får de prata och diskutera med läraren - det är mycket bättre nu i Kina.

Man hör att det finns lite likheter men ganska stora skillnader från det som ni har med er. Hur mycket får ni bidra med er tidigare kompetens på APL?

Philemon: Min kompetens hjälpte mig mycket att stanna här i Sverige, eftersom jag tycker om mitt arbete och vill fortsätta på samma väg när jag är klar med mina studier här i Sverige. Jag vet att jag har svårt med språket nu, men efter jag klarat mina studier så kommer jag bli mycket bättre och kunna börja jobba. Jag vill undervisa nyanlända elever. 

Lihe: Jag tycker också att min tidigare utbildning har hjälpt mig mycket, också mina ämneskunskaper. Min tidigare utbildning har gjort att jag går den här utbildningen och jag känner att jag kan börja jobba så snabbt jag är färdig med mina studier.    

Fler reflektioner?

Philemon: Jag har avslutat ungefär 42 veckor i SFI och har inte börjat studera svenska som andraspråk än. Jag tror att det blir stor skillnad i april när jag ska börja lösa svenska som andraspråk. Jag trivs mycket bra i Snabbspåret och kommer fortsätta på samma väg som lärare.

Lihe: Mer APL skulle hjälpa oss. Varje fredag sitter vi hemma och läser svenska, men om APL-skolan skulle kunna hjälpa oss att jobba som vikarier på fredagarna så vore det kanske ännu bättre för oss.

 

 

Gunilla Oredsson Blomberg