Vägen till läraryrket gick via ett antal backpackarresor till länder långt bort. Kanske var det genom resorna som Marianne blev öppen för andra kulturella erfarenheter än den egna. Sedan många år är hon behörig lärare för årskurs 1-7, och valet att arbeta i skolan har hon aldrig ångrat. Idag möter Marianne upp i klassrummet till den årskurs 3 på Kungsklippeskolan i Huddinge som hon just nu undervisar.

Handleder deltagare inom Snabbspåret

Sedan Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare startade vid Stockholms universitet 2016 har Marianne varit handledare åt deltagare som har arbetsplatsförlagt lärarande, praktik i skolan. Att ta emot deltagare kändes självklart när frågan damp ner på mailen.

- Jag tänkte att det här låter roligt! Jag är alltid öppen att ha föräldrar här och välkomnar även personer från Arbetsförmedlingen som arbetstränar. De nyanlända lärarna är en tillgång både för mig och för eleverna. Inte minst för eleverna; att få möta människor med annan bakgrund, men i deras trygga sammanhang.

Språket inte nödvändigtvis ett hinder

Marianne beskriver snabbspårdeltagarnas skiftande språkkunskaper som en utmaning men också som en tillgång. Hon tror att lågstadiet är en perfekt miljö att få vara i just eftersom språket ligger på en hanterbar nivå. Dessutom är lågstadieeleverna hjälpsamma och tar sig an nya personer. Marianne uppmanar deltagarna till att interagera, försöka kommunicera och att ta med elevernas läroböcker hem för att lära sig nya ord.

- Att komma in i en ny arbetsmiljö kan vara skrämmande. Även med 35 år på nacken så är jag själv alltid lite nervös om jag ska möta nya klasser eller föräldrar. Jag uppmuntrar deltagarna till att lyssna, anteckna, fråga mig! Sedan umgås vi på rasterna och går igenom deras listor med frågor.

Att etablera trygghet är grunden

Att Marianne arbetar för att deltagarna ska känna sig trygga är tydligt. Det handlar om att sänka prestigen i handledaruppdraget och att vara öppen. Hon har inte sett på uppdraget som att leverera någonting, målet är istället att deltagarna får bygga upp sin självkänsla och sin tro på att undervisa i svensk skola är någonting de kan göra.

- Det handlar om samma rädslor som eleverna har – att någon ska skratta åt dem. Att etablera trygghet gör att man slappnar av, alla har ett behov av att känna sig som en del av ett sammanhang. Att de kommer hit varje dag och känner att det ger dem någonting, och att de ger mig och barnen någonting – det räcker. Good is enough!

Höga krav på deltagarna

Marianne ser hur deltagarna ska hantera många parallella uppgifter. Förutom praktik i skolan så läser många svenska som andraspråk. Att deltagarna mäktar med allting är viktigt.

- Som handledare kan jag prioritera att vi pratar om värdegrunden. Men att börja dra andra kopplingar och göra bedömningar, det kan vara alldeles för hög nivå. Om de fortsätter så kommer vi dit! Ibland har jag haft VFU-studenter här samtidigt som personer på APL. Det blir jättespännande! Just för APL-deltagarna att se; Aha, det är så här det kan bli om jag fortsätter!

Vad är det för andra frågor som dyker upp?

- Det är frågor kring högt och lågt. När vi lärt känna varandra så diskuterar vi livsfrågor, religion, samhällsfrågor, värdegrund. Jag ställer också frågor och vill veta, hur tänker du?

Marianne beskriver deltagarnas första möte med svensk skola som en chock för de allra flesta; hur skolan är en värld, men återspeglar vårt samhälle. Skillnader från det land där deltagarna tidigare arbetat vad gäller kvinnligt och manligt eller lärarens roll blir direkt tydliga.

Inget mer snabbspår planeras vid Stockholms universitet, hur tänker du kring det?

- Det är sorgligt att man lägger man ner. Och så tänker jag – vad ska dem göra i stället? Dessa människor behöver befinna sig i ett meningsfullt sammanhang och komma ut på en arbetsmarknad. Vi måste se på det som vi gör med våra ungdomar, för jag skulle vilja påstå att de befinner sig på ungefär samma plattform.

Har ni kontakt efter praktiken, möts ni igen?

- Jo, deltagarna är måna om att hålla kontakt. De skriver både mail och härliga sms. För målet har ju varit att komma ut och arbeta!

 

 

Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare har pågått sedan 2016 som en arbetsmarknadsinsats på initiativ från Arbetsförmedlingen. Målgrupp är nyanlända personer som befinner sig i etableringsfasen och som vill arbeta i svensk skola. Snabbspåret innebär bland annat en 26 veckor lång utbildningsdel vid Stockholms universitet där arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Läs mer om Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare

 

Rebecca Röhlander