Omar och Iman berättar om tiden i Snabbspåret för nyanlända lärare och om vägen till att bli lärare i Sverige. Båda menar att utbildningen vid Stockholms universitet har vidgat synen på hur det är att vara lärare i svensk skola. Särskilt viktigt har det varit med kunskapen om skolans styrning, pedagogiska teorier och lärarens roll och ansvar.

Iman Muneeb, Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare.

Kände först en osäkerhet

Iman var först osäker om hon ville arbeta som lärare i det nya landet, men utbildningen och lärarna vid Stockholms universitet har övertygat henne om att det är vad hon verkligen vill. Omar tycker att utbildningen har gjort stor skillnad i hur han tänker att läraren behöver förhålla sig till undervisningen.

- Här finns många hjälpmedel som stöd för att eleverna ska nå målen. I Syrien undervisar läraren bara, men här hjälper läraren elever att utveckla sina kunskaper.

Handledarens stöd är viktigt

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, har också varit betydelsefullt menar Iman och Omar. De tycker att de tagits emot på ett positivt sätt på sina respektive skolor. Iman betonar hur värdefullt det varit med handledarens stöd för att få en positiv bild av läraruppdraget.

För Iman har tiden på APL också varit ett stöd för henne som mamma. Hennes egna barn går i skolan och erfarenheten ger en förståelse för vilket ansvar föräldrar förväntas ta.

Vill ha goda kunskaper i svenska

Båda ser goda möjligheter att använda sina tidigare kunskaper när de så småningom kommer att arbeta som lärare i svensk skola. Både två pekar på hur viktigt det är att ha goda kunskaper i svenska språket för att kunna undervisa och möta elevernas behov.

Iman är godkänd i kursen svenska som andraspråk 3. Omar har ett par månader kvar att studera innan han är klar.

Omar Sadek tar emot en ros och sitt diplom vid avslutningscermonin för Snabbspåret.

Uppskattar utbildningen och kompetenskartläggning

Vikten av kompetenta lärare för lärande och utveckling lyfter de båda, och pekar uppskattande på den kompetens de mött hos lärarna under utbildningen vid Stockholms universitet.

Både Omar och Iman har fått hjälp med kompetenskartläggning genom Snabbspåret. De vet därför redan nu hur deras kompletterande studier kommer se ut när de är färdiga för nästa steg mot en svensk lärarexamen - då det är dags att ansöka till Utländska lärares vidareutbildning, ULV.

 

 

Läs mer om Snabbspåret