Vid avslutningscermonin samlades ett fyrtiotal deltagare från Stockholms universitet för att få diplom och bli gratulerade med varsin gul ros. Det var den näst sista gruppen att avsluta sin utbildning. Den allra sista gruppen blir färdiga under sommaren 2019.

Nya kunskaper om svensk skola

Under 26 veckor har deltagarna genomfört utbildningen som är inom ramen för Arbetsförmedlingens arbetsmarknadssatsning Snabbspåret.

Utbildningen innebär bland annat att de bidragit med sina kunskaper från tidigare hemländer genom arbetsplatsförlagt lärande i svensk skola. De har också lärt sig om det svenska skolsystemet under campusförlagda lektioner - där språket varierat mellan svenska och arabiska. Detta för att kursens innehåll står i fokus och att inte språkkunskaperna ska skapa hinder.

Salam Sammouneh och Hajer Alhasan, Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Stockholms universitet.

Fortsätter med studier i svenska

 

Salam Sammouneh och Hajer Alhasan är två av de personer som deltog under avslutningscermonin. På frågan om hur det känns att vara klara ser båda mycket glada ut.

- Det känns jättekul! Efter Snabbspåret kommer jag att fortsätta med svenskan. Längre fram får vi se vad det blir för utbildning, säger Salam.

Berättelser från Syrien

Några av deltagarna tackade sina kurskamrater och lärare med fina ord och blombuketter. Andra berättade inför gruppen om deras tidigare städer och hemländer, vilket rörde många i lokalen som har samma bakgrund.

Dessutom fanns en av Snabbspårets mest aktiva och uppskattade handledare på plats under cermonin, Carolina Oystila, som blev varmt uppmärksammad för sitt engagemang.

Ingen ny antagningsomgång hösten 2019

Stockholms universitet planerar inte för någon antagningsomgång av Snabbspåret under hösten 2019.

Arbetsförmedlingen står inför organisationsförändringar och kan i dagsläget inte fatta beslut om fortsatt satsning på målgruppen nyanlända lärare och förskollärare inom ramen för Snabbspåret.

Snabbspåret har haft stor betydelse för de nyanlända lärarnas väg och möjlighet att etablera sig som lärare i den svenska skolan och förskolan. Sedan starten våren 2016 har Stockholms universitet haft nio utbildningsstarter och 340 deltagare har genomfört utbildningen. Stockholms universitet välkomnar riktade insatser för målgruppen om möjligheten till samverkan kommer åter i ett framtida skede.