Grundnivå och avancerad nivå

Varje institution som ger fristående kurser inom skola och förskolahar olika specialområden. Här ser du institutionernas namn som är länkade till mer information om aktuella utbud av fristående kurser.

Magisterprogram, 60 hp

Magisterprogram i matematikämnets didaktik
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram, 120 hp

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Masterprogram i didaktik
Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Masterprogram i förskoledidaktik
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Masterprogram i matematikämnets didaktik
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik
Masterprogram i pedagogik
Masterprogram i specialpedagogik
Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd
Master i språkvetenskap, inriktning språkdidaktik
Master i språkvetenskap, inriktning svenska som andraspråk