Fler vägar in

Inom projektet utvecklas kortare kurser med flexibla upplägg som sen ska kunna tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Utbudet av kortare kurser uppdateras löpande och du ansöker till dem via antagning.se precis som vilka andra fristående kurser som helst.

Kurser vid Stockholms universitet

Lära i och om fritidshem, 15 hp

Studietakt: Halvfart
Undervisningsform: Distans med 3 fysiska träffar á 2 dagar, ges på svenska

Få reda på mer om kursen Lära i och om fritidshem, 15 hp på antagning.se


Skola i förändring – Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp

Studietakt: Halvfart
Undervisningsform: Distans med träffar, ges på svenska

Få reda på mer om kursen Skola i förändring – Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning, 7,5 hp på antagning.se


Didaktik i yrkesutbildning, 7,5 hp

Studietakt: Preliminärt halvfart | Undervisningsform: Distans med 1 fysisk träff, ges på svenska

Kursen riktar sig till dels yrkesverksamma obehöriga yrkeslärare, dels till yrkesverksamma personer som önskar en introduktion till arbetet som yrkeslärare. Kursen motsvarar kursen Didaktik för yrkeslärare som ingår i yrkeslärarprogrammet vid Stockholms universitet.
 
Kursen ger dig kunskaper i metodik, didaktiska teorier och didaktisk forskning med koppling till yrkesutbildning och yrkeslärares uppdrag att undervisa om ett yrkeskunnande inom såväl ungdoms- som vuxenutbildning. Andra inslag i kursen är språkutvecklande arbetssätt i undervisning, IKT i pedagogisk verksamhet samt teorier om vuxnas lärande.
 
Kursen ges under den första halvan av hösten 2020 med start i september och avslutas i början av november. Kursen är huvudsakligen nätbaserad och sker på distans, men det ingår även en obligatorisk campusförlagd träff.

Få reda på mer om kursen Didaktik i yrkesutbildning, 7,5 hp på antagning.se

Kurser nationellt

Information om kurser som finns nationellt genom Fler vägar in finns på Lärarutbildning.nu

Presumtiv studievägledning

Välkommen att kontakta oss! Besvara frågorna nedan och skicka mailet till flervagarin.lararvgl@su.se

Namn:
Personnummer: (om du har tidigare studiemeriter i Ladok)
Epost:
Vilken väg vill du veta mer om? (t.ex. Fler vägar in, VAL, ULV)
Vilken examen är du i första hand intresserad av? (t.ex. Förskollärare, Grundlärare F-3/4-6/Fritidshem, Ämneslärare)
Är du idag verksam som lärare eller förskollärare och undervisar enligt svensk läroplan? Ja/Nej/Vet ej
Meddelande: (t.ex. beskrivning av din erfarenhet som lärare eller förskollärare och vilka ämnen/årskurser du vill bli behörig i)