På internationella lärardagen 5 oktober bjuder FN-familjen in till en halvdag med FN-tema. Du kommer bland annat få tips på hur du kan lyfta FN-dagen i skolan, ta del av information från Sida, mingla med FN-familjen i Sverige och ställa viktiga frågor och hitta nya idéer till klassrummet genom de olika organisationernas eget lärar- och skolmaterial.

Kom i god tid. Registreringen börjar kl 9:00 och samtidigt ordnar FN-familjen en minimässa där du har möjlighet att ta del av material, lärarhandledningar och annat.

Arrangör: UHR/Den globala skolan i samarbete UNDP, Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNHCR, UN Women nationell kommitté Sverige, Svenska Unescorådet och Sida.

Anmälan