Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
(Förskollärare, Grundlärare fritidshem)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (Ämneslärare humaniora och samhällsvetenskap, KPU)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik   (Grundlärare 4-6, Ämneslärare matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, KPU)

Institutionen för pedagogik och didaktik
(Yrkeslärare)

Institutionen för språkdidaktik
(Grundlärare F-3, Ämneslärare språk)

Specialpedagogiska institutionen
(Speciallärare, Specialpedagog)

KPU, kompletterande pedagogisk utbildning

Förskolelyftet: lararlyftet@su.se

Lärarlyftet: lararlyftet@su.se

Lärarlegitimation: lararlegitimation@su.se

VAL, Vidareutbildning av lärare utan lärarexamen: val@su.se

ULV, Utländska Lärares Vidareutbildning: ulv@su.se

VFU, Verksamhetsförlagd utbildning