Frågor om utbildning för att få behörighet

Maria Stoetzer, projektledare lärarutbildningarna glad att kunna visa att vi finns för att hjälpa
Maria Stoetzer, projektledare lärarutbildningarna, är glad att kunna visa att vi finns och kunna hjälpa.

Besökare på mässan får vägledning, information och inspiration till vidareutbildning av läraryrket.

- De flesta som kommer och besöker oss är lärare. Den vanligaste frågan handlar om hur man kan bli behörig lärare. Det är bra eftersom vi försöker att skapa ett intresse för att utbilda sig att bli legitimerad lärare, säger Maria Helmfrid som är karriär- och studievägledare.

Det finns olika vägar att läsa upp sin kompetens för att bli behörig lärare och kunna ta ut en lärarlegitimation. Olika förkunskaper ger olika alternativ som till exempel vidareutbildning av lärare, VAL, den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU som nu även finns för de som har en forskarexamen.

- Ibland hör rektorer av sig för att kunna rekrytera våra lärarstudenter, säger Johanna Gravestam som är karriär- och studievägledare.

Ta del av högaktuell forskning

Stockholms universitet har ett stort utbud, både Masterutbildning och fristående kurser. Många som redan är legitimerade lärare är intresserade av att fördjupa sina kunskaper eller vidareutveckla sig inom något annat ämne. Flera tog även tillfället i akt att delta i Stockholms universitets workshops och kunde på så sätt få inspiration och ta del av högaktuell forskning.

Medarbetare får Guldäpplejuryns särskilda pris

Representanter från Guldäpplejuryn inledde prisceremonin med att tala om eldsjälar bland lärarna som driver på utvecklingen genom förnyelse, fördjupning och förbättring. De här lärarna inspirerar och utmanar sina kollegor och banar väg för det moderna lärandet. Guldäpplet ska hjälpa till att premiera den digitala utvecklingen. Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet fick Guldäpplejuryns särskilda pris i år.

– Det är oerhört roligt att få denna utmärkelse och bli uppskattad för det arbete man gör. Det är extra roligt att guldäpplejuryn valde att uppmärksamma pedagogiska insatser som rör digitaliseringens möjligheter för just nyanlända elever. Framförallt med tanke på allt viktigt arbete som pågår i skolor och kommuner nu för att förbättra utbildningen för nyanlända elever, säger Anna Kaya.

Lärarpriset Guldäpplet 2016 liksom Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 delades ut på Skolforum den 31 oktober.