Ansök om legitimation hos Skolverket

Skolverkets webbplats finns information om hur man ansöker om legitimation med utländsk lärarexamen och vilka krav som finns för behörighet.

ULV

ULV, utländska lärares vidareutbildning, är ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet och fem andra lärosäten i Sverige. Uppdraget består av att anordna kompletterande utbildning för de som vill få en svensk lärarexamen.

Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet och kan som mest omfatta 120 högskolepoäng. För att vara behörig att söka till ULV ska du:

  • Ha en lärarexamen från ett annat land än Sverige. Utbildningen ska vara på eftergymnasial nivå och minst tvåårig.
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013.
  • Ha högst 120 högskolepoäng kvar till examen.