Ansök om examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om examensbevis vid det lärosäte som ansvarar för ditt lärarprogram. Detta krävs för att du ska kunna ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Om du avslutade din utbildning vid Stockholms universitet eller vid tidigare Lärarhögskolan i Stockholm, hittar du närmare information på våra sidor om examen.

Nationellt studieintyg

Som registrerad student kan du skapa ett eget studieintyg/nationellt studieintyg.

Här hittar du information om hur du gör för att skaffa dig ett nationellt studieintyg.