Slutför din påbörjade lärarutbildning

Om du påbörjade din lärarutbildning hösten 2001 eller senare ska du kontakta ansvarig programansvarig institution. Om du påbörjade din lärarutbildning före 2001, och inte omfattas av VAL-projektet, kan du kontakta Studentavdelningen för vägledning om vart du ska vända dig. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.


Sök till vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen

VAL (Vidareutbildning av obehöriga lärare) är ett regeringsuppdrag till Stockholms universitet och sju andra lärosäten i Sverige. Det består av att anordna särskild vidareutbildning för erfarna obehöriga lärare. Efter ansökan och antagning till VAL får du komplettera dina studier enligt en individuell studiegång som leder till lärarexamen mot grundskolan eller gymnasieskolan.
För att vara behörig att söka till VAL-projektet ska du:

  • Vara anställd som lärare hos en skolhuvudman och ha arbetat som lärare på rätt nivå och i rätt ämnen i minst två år.
  • Ha tidigare högskoleutbildning och yrkeserfarenhet som lärare i sådan omfattning att lärarexamen kan uppnås inom den totala ramen på 120 högskolepoäng.

Läs mer om möjligheter inom VAL


Komplettera den ämnesutbildning du har med utbildning inom pedagogik och didaktik

För dig som redan har utbildning inom ämnen som finns i skolan erbjuder vi KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Utbildningen ger dig den pedagogiska och didaktiska behörigheten som krävs.

Läs mer om möjligheter inom KPU