För att få legitimation ska läraren eller förskolläraren ha examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet. På Skolverkets webbplats beskrivs reglerna kring lärarlegitimation utförligt, inklusive information kring de undantagna grupperna. Du ansöker om lärarlegitimation hos Skolverket. Lärare som fått legitimation kan senare komplettera den med utökade behörigheter.

Vägar till behörighet vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder flera vägar till den behörighet som krävs för legitimation eller utökad behörighet inom fler skolformer, årkurser och ämnen. I vänstermenyn presenterar vi några varianter beroende på bakgrund och behov samt beskriver hur man kan gå vidare.