Lärarlyftet utgör behörighetsgivande kurser på uppdrag av Skolverket. Uppdraget är förlängt från hösten 2020 till 2025. Det kommer även att bli möjligt att söka behörighetsgivande kurser i ämnen som man inte undervisar i.

Förutsättningar för att kunna bli antagen

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för Lärarlyftet och kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  •     ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
  •     vara anställd som lärare
  •     ha rektors medgivande för studier inom lärarlyftet

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras. Kontakta din institution för mer information!

Kurser och ansökan

Kurser som erbjuds inom Lärarlyftet vid Stockholms universitet HT 2020:

Ansökningsperioden är 15/4-15/5. Du ansöker till Lärarlyftet på www.antagning.se. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om kurserna i satsningen Lärarlyftet

Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Specialiseringar som erbjuds är.

  •    Specialisering mot matematikutveckling
  •    Specialisering mot dövhet eller hörselskada
  •    Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
  •    Specialisering mot synskada
  •    Specialisering mot utvecklingsstörning

Utbildningen är öppen för sen anmälan till och med 2020-06-07. Du kan läsa mer om utbildningarna på Specialpedagogiska institutionens webb. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Lärarlyftets speciallärarutbildning.


Det globala klassrummet

Det globala klassrummet är en introduktionskurs i svenska som andraspråk på 7.5 hp. Den ges på kvartsfart kvällstid med start höstterminen 2020. Kursen vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne som du undervisar i. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.

Ansökningsperioden är 16/3-15/4.

Läs mer om kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för kommunal vuxenutbildning - uppdragsutbildning

Läs mer om kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasieskolan - uppdragsutbildning