Komplettera din legitimation med fler behörigheter

Genom Lärarlyftet ökar du din ämneskompetens och blir tryggare i din yrkesroll. Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare. Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger.

För vem?

Legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Hur?

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Utbildning under 2019

Det är ännu inte klart vilka kurser som kommer erbjudas inom Lärarlyftet II under höstterminen 2019. Håll utkik på vår hemsida så publiceras det så snart vi vet mer!

Ansökningsperioden till Lärarlyftet följer reguljär utbildning, med ansökan via antagning.se den 15 mars - 15 april inför höstens start.

Skolverket styr utbudet

Inför varje ny termin upphandlar Skolverket nya kurser vilket gör att utbudet varierar mellan terminer och lärosäten. Som beslutsfattande myndighet i lärarlegitimationsärenden garanterar Skolverket att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.

De kurser som ingår i Lärarlyftet II leder till behörighet i ett ämne man undervisar i vilket ger en utökad ämnesbehörighet.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om satsningen Lärarlyftet II.

Ersättning för studier inom Lärarlyftet II

Arbetsgivaren kan söka statsbidrag hos Skolverket för att stödja lärarens medverkan i Lärarlyftet II. Ytterligare information finns på Skolverkets webbplats.

Kontakt

På varje kurshemsida finns angivet vart du kan vända dig för närmare information och studievägledning.

Här hittar du mer allmän information om behörighetsfrågor samt information om studievägledning vid Stockholms universitet.

Kontakt kring frågor som specifikt rör Lärarlyftet II vid Stockholms universitet: lararlyftet@su.se