Lärarlyftet
Foto: Niklas Björling


Utbildning hösten 2018

Några av våra kurser med start höstterminen 2018 står öppna för sen anmälan.

Här kan du läsa vilka kurser och inriktningar vi erbjuder höstterminen 2018.

Skolverket styr utbudet

Lärarlyftet II erbjuder av Skolverket speciellt utvalda kurser. Inför varje ny termin upphandlar Skolverket nya kurser vilket gör att utbudet varierar mellan terminerna. Som beslutsfattande myndighet i lärarlegitimationsärenden garanterar Skolverket att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.

De kurser som ingår i Lärarlyftet II leder till behörighet i ett ämne man undervisar i vilket ger en utökad ämnesbehörighet.

Skolverkets information om Lärarlyftet.

Ersättning för studier inom Lärarlyftet II

Arbetsgivaren kan söka statsbidrag hos Skolverket för att stödja lärarens medverkan i Lärarlyftet II. Ytterligare information finns på Skolverkets webbplats.

Information och kontakt

På varje kurshemsida finns angivet vart du kan vända dig för närmare information och studievägledning.

Här hittar du mer allmän information om behörighetsfrågor samt information om studievägledning vid Stockholms universitet.

Kontakt kring frågor som specifikt rör Lärarlyftet II vid Stockholms universitet: lararlyftet@su.se