Validering

Validering

Valideringsuppdraget

Stockholms universitet har under år 2013-2015 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering av yrkeserfarenhet inom ramen för Lärarlyftet. Uppdraget slutrapporterades i januari 2016. Allt material som tagits fram av projektet kommer att finnas tillgängligt under hela 2016.

Processtöd för validering inom Lärarlyftet

Stöd till lärosäten som erbjuder validering inom Lärarlyftet.