Du som är antagen till Lärarlyftet II

Du har möjlighet att ansöka om validering för tillgodoräknande av dina befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens förväntade studieresultat. Kunskaperna kan baseras både på tidigare studier och reell kompetens.

Det är kursgivande institution som avgör om du kommer bli tillgodoräknad eller inte, och vilka delar av kursen det gäller.

Observera att du kan ansöka om validering först då du blivit antagen till kursen. Kontakta studievägledningen vid din institution för mer information om hur rutinerna ser ut vid respektive institution, och vilken dokumentation du behöver skicka in.

Om din institution använder sig av det digitala ansökningssystemet Valda, se särskild instruktion nedan.

Du som arbetar med handläggning och bedömning

Här nedan finns information och stöd för dig som handlägger en ansökan om validering. Utifrån överenskommelse mellan lärosätet och Skolverket ska deltagare inom Lärarlyftet II erbjudas kartläggning och bedömning av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till kursens läromål.

Stockholms universitet har ett ansvar att tydligt informera antagna deltagare om validerings- och tillgodoräknandemöjligheter och om hur ansökan om validering går till.

Lärosätet har möjlighet att använda sig av det utvecklade digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. För att ansluta lärosätet till Valda skickas namn och epostadress på lärosätets administratör/-er till Valdasupport@uhr.se.  Administratören får via e-post användarinstruktioner och länk till systemet.