Digitalt stöd för validering

De lärosäten som använder processtödet är välkomna med synpunkter till valideringsprojektet@su.se

Kompetensutveckling 22 april

Den 22 april bjuder Valideringsprojektet in till en konferens om validering. Programmet riktar sig främst till kartläggare och bedömare i valideringsprocessen inom Lärarlyftet, och syftet är att ge goda förutsättningar för validering. Intresserad av att få separat inbjudan, skicka ett mejl till valideringsprojektet@su.se

Anmälan senast 28 februari :

http://simplesignup.se/event/54529.

Välkomna!

 

Vänliga hälsningar

Valideringsprojektet