Stockholms universitet har under år 2013-2015 haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering av yrkeserfarenhet inom ramen för Lärarlyftet. Uppdraget slutrapporterades i januari 2016, se rapport. Allt material som tagits fram av projektet kommer att finnas tillgängligt här under hela 2016.

Valideringsprojektet har definierat valideringsprocessens aktiviteter och funktioner och tagit fram en manual som stöd för respektive steg i processen, samt förslag på blanketter och texter som lärosätena kan anpassa och använda.

De lärosäten som erbjuder validering inom Lärarlyftet har möjlighet att använda sig av det utvecklade digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. För att ansluta lärosätet till Valda skickas namn och epostadress på lärosätets administratör/-er till Valdasupport@uhr.se.  Administratören får via e-post användarinstruktioner och länk till systemet.

Materialet är uppdaterat november 2015

Manual, validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet (653 Kb)
Manual för kartläggare, bedömare och beslutsfattare med information om och stöd för de olika funktionerna och aktiviteterna i valideringsprocessen.

Tidsplan valideringsprocessen (15 Kb)
Underlag för lärosätets tidsplan för validering inom Lärarlyftet

Validering processöversikt (367 Kb)
Översikt av valideringsprocessens aktiviteter steg för steg.

Information om validering inom Lärarlyftet (26 Kb)
Information om validering inom Lärarlyftet, att skicka till den sökande direkt efter antagning. Kompletteras med lärosätets information om kursen, kontaktuppgifter mm.

Instruktion ansökan i Valda (226 Kb)
Mall för lärosätets instruktionstext till de som ansöker digitalt i Valda.

Ansökan om validering inom Lärarlyftet (202 Kb)

Ansökan om validering, delkurs (201 Kb)

Anställningsintyg (117 Kb)
Blankett för sökande. Intyg för att styrka yrkesverksamhet

Bedömningsutlåtande (86 Kb)
Mall för bedömningsutlåtande, med instruktion

Individuell studieplan (13 Kb)
Mall i Excel

OBS! Följande formulär bör laddas ner och sparas innan de fylls i:

  • Ansökan om validering inom Lärarlyftet
  • Intyg om anställningsintyg
  • Individuell studieplan
  • Bedömningsutlåtande