Under konferensen som ägde rum den 22 april på Clarion hotell i Stockholm diskuterades validering och det processtöd som tillgänglig gjorts via Valideringsprojektet. Dagen inleddes med att valideringsprojektets projektledare, UllaKarin Sundqvist Nilsson, informerade Valideringsprojektets uppdrag och förutsättningar. Därefter presenterades Valideringsprojektets medarbetare, sakkunniga och vetenskapliga råd. Per Andersson, från Linköpings universitet som både sitter i det vetenskapliga rådet och som forskare knuten till projektet, presenterade validering både i teori och i praktik.

Det praktiska processtöd som Valideringsprojektet utvecklat gicks igenom av Emma Karmhed, jurist i Valideringsprojektet. Det nya teknikstödet för validering, VALDA (Validering- digitalt ansöknings- & administrationssystem), demonstrerades av Sandra Valett, Netlight Consulting. Sandra gick igenom de olika användargränssnitten, dels för den sökande, men även för administratören, kartläggaren och beslutsfattaren. Här öppnades möjlighet till att ställa frågor, komma med synpunkter och funderingar. För fler förslag och idéer finns funktionsadressen: valdasupport@uhr.se.

Det gavs två workshops; en om kartläggning och en om bedömning. Utvecklingsarbetet på lärosätet, insikter, behov och påminnelser som man vill lyfta fram sammanställdes och kan användas till det lokala utvecklingsarbetet på lärosätet.

På slutet av dagen fanns det tillfälle att ställa frågor och få konkreta och informativa svar från en kompetent frågepanel bestående av representanter från berörda myndigheter.

- Det är roligt att intresset för validering är så stort och att alla lärosäten med lärarutbildning är representerade, säger Valideringsprojektets projektledare UllaKarin Sundqvist Nilsson.

 

Presentation av VALDA