Kursbeskrivning

Kursen omfattar 45 hp och avser att ge en bred introduktion till kemin, där avsnitt från fysikalisk, oorganisk, organisk, samt biokemi presenteras. Kursen ger också fördjupade ämneskunskaper inom kemi, med fokus på oorganisk miljökemi. Vidare syftar kursen till att fördjupa lärarens förmåga att bedöma och utveckla elevers kunskaper i kemi och att utveckla egen undervisning, Det ämnesdidaktiska perspektivet är genomgående i kursen, och olika medel för lärande behandlas i relation till kursens innehåll. Kursen ger behörighet till lärarlegitimation i ämnet för åk 7–9 och riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen mot minst åk 7–9 och undervisar i kemi utan att vara ämnesbehörig. Kursen är en uppdragsutbildning och ges inom ramen för Lärarlyftet II.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen ges på halvfart och på distans med 12 campusträffar.

Start- och slutdatum

Kursen startar 1 september 2016 och slutar 21 januari 2018

Schemastruktur

Datum för kursens 12 campusträffar meddelas senare.

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännande.pdf (136 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Kontakt

Paula Jokela 08-163709

paula@kol.su.se

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Kursbeskrivning Kemi för lärare 7-9 (85 Kb)

Kurskod: KZU200

Anmälningskod, kursplan med mera