Kursbeskrivning

Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar språktillägnandet. Genom språkjämförelser lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan.

Kurserna behandlar även lärande på ett andraspråk, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare samt frågor om undervisning. Du får också lära dig att analysera, testa och bedöma språkbruk i tal och skrift i olika situationer.

I språk- och kulturmötet är identitet, tillhörighet, etnicitet och kultur viktiga inslag, och du lär dig i andraspråksstudierna att relatera dem till inlärningssituationer och språkanvändning.

Det ämnesdidaktiska perspektivet ingår i alla delkurser. Olika medel för lärande, inklusive digitala verktyg, behandlas i relation till kursens innehåll.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen ges på halvfart och på distans med fyra obligatoriska campusträffar per termin. Distansundervisningen består av seminarier, gruppövningar och egen reflektion via universitetets lärplattform, Mondo.

Start- och slutdatum

Kursen startar hösten 2016 och slutar våren 2018

Schemastruktur

Datum för kursens campusträffar meddelas senare

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett: Huvudmannens godkännande.pdf (136 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Kontakt

Britt Arvidsson

Tfn: 08-16 35 28

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning: Kursbeskrivning Svenska som andraspråk.pdf (110 Kb)

Kurskod: CT120U

Anmälningskod, kursplan med mera