Kursbeskrivning

Kursen behandlar ämneskunskaper i teknik relevant för undervisning i årskurs 1-3 samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i teknik i relation till aktuell teknikdidaktisk forskning. Det ämnesinnehåll som behandlas i kursen har sin utgångspunkt i det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr 11. Vardagliga föremål analyseras utifrån funktion, användning, uppbyggnad och hur de förändrats över tid. I kursen behandlas även mekanismer, hållfasthet, material, teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser och modeller. Genusaspekter kopplade till teknik och teknikanvändning belyses. Kursen omfattar också bedömning i ämnet teknik i relation till skolans styrdokument. Inom ramen för kursen utvecklar deltagarna en teknikdidaktisk plattform för den egna skolan i syfte att få ett arbetsverktyg för att planera, genomföra och utvärdera teknikundervisning.

Förkunskaper

Behörighetsgivande lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Studietakt och studieform

Kursen läses på kvartsfart och är en kombination av distansstudier och campusförlagd undervisning. Den campusförlagda undervisningen utgörs av totalt fem heldagsträffar, jämnt utspridda över terminen. Mellan campusträffarna arbetar deltagarna med litteraturstudier och genomför uppgifter som ibland inkluderar egna undervisningsaktiviteter på den egna skolan.

Start- och slutdatum

Kursen startar 28 augusti 2016 och slutar 15 januari 2017.

Schemastruktur

De fem campusförlagda heldagsträffarna, ca 1 dag/månad, är förlagda till onsdagar. Datum för dessa meddelas senare.

Ansökan

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Blankett Huvudmannens godkännade.pdf (136 Kb)
Ansökningsperiod: 2016-03-15 till 2016-04-15
Urval: Lottning

Kontakt

Eva Björkholm, KTH

evabjork@kth.se

Kursbeskrivning

Beskrivning av utbildning Kursbeskrivning Teknik 1-3.pdf (95 Kb)

Kurskod UMU216

Anmälningskod, kursplan med mera