Här är de kurser och utbildningar som erbjuds inom Lärarlyftet II vid Stockholms universitet med start höstterminen 2017. Klicka på respektive kurs för att komma till kurshemsidan.

 

Kurser inom Lärarlyftet II HT17

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II HT17

Målgrupp för Speciallärarutbildning

  1. Du som är lärare eller förskollärare och har den grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt behörighetsförordningen.
  2. Du som är fritidspedagog eller motsvarande, och har en den examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i särskolan
  3. Du som är anställd i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

 

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 mars - 18 april.

Via länkarna ovan hittar du mer information och länk till ansökan via antagning.se, samt kursbeskrivningar och kontaktinformation för varje enskild kurs.

Har du frågor om behörighet eller vill få mer information om kurserna kontaktar du studievägledare vid respektive institution.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan numera söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett.

Använd följande blanketter:

Huvudmannens godkännandeblankett (113 Kb) (PDF)

Huvudmannens godkännandeblankett Speciallärarutbildning (86 Kb) (PDF)

Huvudmannens godkännandeblankett Waldorf (112 Kb) (PDF)

Blanketten skickas till:

Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

 

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Här kan du läsa mer om validering.