Kurser inom Lärarlyftet II HT18

 

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II HT18

För vem?

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om villkor för deltagande att läsa kurser eller speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II. 

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 mars - 16 april. Några av kurserna står öppna för sen anmälan, se respektive kurshemsida.

Via länkarna ovan hittar du mer information om våra kurser. Där finns också länk till ansökan via antagning.se, samt kursbeskrivningar och kontaktinformation för varje enskild kurs.

Har du frågor om behörighet eller vill få mer information? Kontakta studievägledare vid respektive institution.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett.

Använd följande blankett:

Huvudmannens godkännandeblankett Kurser Lärarlyftet II HT18 (34 Kb)

Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet II HT18 (32 Kb)

Huvudmannens godkännandeblankett Speciallärarutbildningen Lärarlyftet II HT18 (71 Kb)

Blanketten skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Här kan du läsa mer om validering.