Sökbara kurser höstterminen 2019
 

Samhällsorienterade ämnen

Teknik

Obs! Kurserna i teknik är Inställda HT19

Stockholms universitet startar ingen inriktning inom Speciallärarutbildningen inom ramen för Lärarlyftet II under HT19. Vi hänvisar till det reguljära utbudet vid Specialpedagogiska institutionen.
 

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen 15 mars - 15 april. 

Via länkarna ovan hittar du mer information om våra kurser och hänvisning till ansökan via antagning.se, samt kursbeskrivningar och kontaktinformation för varje enskild kurs.

Kontakta studievägledare vid respektive institution för information om behörighet, kursinnehåll och upplägg.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett.

Huvudmannens godkännandeblankett för lärare inom LLII HT19 (130 Kb)

Huvudmannens godkännandeblankett för lärare (Waldorf) inom Lärarlyftet II HT19 (99 Kb)

Blanketten skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras. Kontakta din institution för mer information!