Ansökan

Ansökningsperiod: 15 september - 17 oktober.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Använd följande blanketter:

Huvudmannens godkännandeblankett

Huvudmannens godkännande speciallärare

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan numera söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett:

Huvudmannens godkännande Waldorf

Blanketten skickas till:

Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

 

De upphandlade kurserna VT2017

Via länkarna nedan hittar du kursbeskrivningar, anmälningskoder och kontaktinformation för varje enskild kurs. Har du frågor om behörighet eller vill få mer information om kurserna kontaktar du angiven studievägledare som anges vid respektive kursinformation.

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Observera att det är först då du blivit antagen till någon av kurserna nedan och du har fått information om möjligheten till validering för tillgodoräknande av kursgivande institution, som validering kan bli möjlig.

För ytterligare information Skolverkets webbplats

 

Kurser Sfi

Kurser 1-3

 

Kurser 4-6

 

Kurser 7-9

 

Kurser Gymnasieskolan

 

Speciallärarutbildning

Via länkarna nedan hittar du utbildningsbeskrivningar, anmälningskoder och kontaktinformation för varje enskild utbildning. Har du frågor om behörighet eller vill få mer information om utbildningarna kontaktar du angiven studievägledare som anges vid respektive utbildningsinformation.

För samtliga av utbildningarna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den utbildning inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Observera att det är först då du blivit antagen till någon av utbildningarna och du har fått information om möjligheten till validering för tillgodoräknande av utbildningsgivande institution, som validering kan bli möjlig.

För ytterligare information Skolverkets webbplats

 

Målgrupp

  • Du som är lärare eller förskollärare och har den grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt behörighetsförordningen
  • Du som är fritidspedagog eller motsvarande, och har en den examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i särskolan
  • Du som är anställd i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

 

Speciallärarutbildning med specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90hp (1-90hp) Obs! Specialisering mot dövhet eller hörselskada är inställd VT17.

Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90hp (1-90hp)

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning , 90hp (1-90hp)