Här är de utbildningar inom Lärarlyftet II vid Stockholms universitet som startar vårterminen 2018. Klicka på respektive kurs för att komma till kurshemsidan.

Kurser inom Lärarlyftet II VT18

Institutionens samlade information om teknikkurser inom Lärarlyftet II  VT18 (Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik).

 

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II VT18

Institutionens samlade information om speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet II VT18  (Specialpedagogiska institutionen)

 

Målgrupp för Speciallärarutbildning

  1. Du som är lärare eller förskollärare och har den grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att få undervisa i grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna enligt behörighetsförordningen.
  2. Du som är fritidspedagog eller motsvarande, och har en den examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för behörighet att undervisa i särskolan
  3. Du som är anställd i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 september - 16 oktober.

Via länkarna ovan hittar du mer information och länk till ansökan via antagning.se, samt kursbeskrivningar och kontaktinformation för varje enskild kurs.

Har du frågor om behörighet eller vill få mer information om kurserna kontaktar du studievägledare vid respektive institution.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett.

Använd följande blanketter:

Huvudmannens godkännandeblankett LLII VT18 (158 Kb)

Huvudmannens godkännandeblankett Waldorf LLII VT18 (179 Kb)

Huvudmannens godkännandeblankett Speciallärarutbildning LLII VT18 (99 Kb)

 

Blanketten skickas till:

Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund
 

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Här kan du läsa mer om validering.