Kurser vårterminen 2019

Stockholms universitet startar ingen inriktning inom Speciallärarutbildningen inom ramen för Lärarlyftet II under VT19. Vi hänvisar till det reguljära utbudet vid Specialpedagogiska institutionen.

Ansökan

Ansökningsperioden är stängd. Läs mer på respektive kurslänk ovan för information om sen anmälan.

Via länkarna ovan hittar du mer information om våra kurser. Där finns också hänvisning till ansökan via antagning.se, samt kursbeskrivningar och kontaktinformation för varje enskild kurs.

Kontakta studievägledare vid respektive institution för information om behörighet, kursinnehåll och upplägg.

Skolhuvudmannens godkännande

För att antas till en kurs inom Lärarlyftet II krävs skolhuvudmannens godkännande. Dessutom måste du styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Lärare med waldorfpedagogisk inriktning som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola kan söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Även för dessa lärare ska huvudmannen godkänna deltagandet via särskild blankett.

Huvudmannens godkännandeblankett LLII VT19 (34 Kb)

Huvudmannens godkännandeblankett Waldorf LLII VT19 (32 Kb)

Blanketten skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Validering

För samtliga av kurserna är validering möjlig. Detta innebär att en kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemål i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till vid behov kan göras.

Här kan du läsa mer om validering.