- Jag har fått en trygghet i klassrummet, säger Erik Sjöberg som gått Lärarlyftet. Foto: Karin Tjulin.
– Jag har fått en ny trygghet i klassrummet, säger Erik Sjöberg som genom Lärarlyftet kompletterat sin lärarutbildning med samhällsorienterande ämnen. Foto: Karin Tjulin.
 

Erik Sjöberg hade bara varit lärare i tre år när han kände att han ville utöka sin behörighet. I hans lärarutbildning ingick svenska och engelska, men inte samhällsorienterade ämnen:
– Det känns naturligt att kombinera svenska och SO i den här skolan. På mitt utvecklingssamtal bestämde vi att jag skulle ta behörighet i SO. Jag sökte och kom in i höstas.
Första föreläsningen var genial, berättar Erik. Han hade förväntat sig traditionell undervisning ungefär som när han läste SO i skolan som barn, men i stället för faktauppgifter presenterade föreläsaren verktyg och förhållningssätt till undervisningen både pedagogiskt och med humor. Hårda fakta om kungar och årtal fick han läsa in på egen hand.
– Vi fick otroligt bra verktyg och ett nytt förhållningssätt till undervisningen, säger Erik.
– Jag är stolt över mig själv, nu kan jag delta i samtal och ha täckning för det jag säger. Spänsten och dynamiken från kursen dyker också upp i det egna klassrummet.

Distansutbildning med dynamik

Utbildningen var på distans, med några heldagar på universitetet. Studenterna kom från hela Sverige.
– Vi hade alla olika erfarenheter, var i olika åldrar och hade elever med olika bakgrund, men alla undervisade i ettan till trean. Likheterna och olikheterna skapade en dynamik i gruppen som gav mycket.
Erik återkommer gång på gång till professionaliteten och den höga nivån både hos de som gick kursen och de som ledde den. Förutom föreläsningar, diskussioner och gruppredovisningar arbetade han och de andra studenterna dessutom i universitetets samarbets- och lärplattform Mondo, bland annat med stora grupparbeten.
– Mondo var tacksamt eftersom det alltid är öppet. Jag kunde skicka in en reflektion och snabbt få återkoppling från de andra. Det var roligt att både ge och få så snabb feedback. Och det fungerade bra att göra grupparbeten även när de andra bor i Göteborg och Kristianstad.

Utvecklande att bli emotsagd

Erik Sjöberg jobbade heltid under utbildningen, men fick ledigt för träffarna och kände sig uppbackad av sina båda rektorer.
– Skolan bekostade all kurslitteratur som nu fungerar som referenslitteratur för hela skolan. Vikarier ordnades så snart schemat kom.
Att själv sitta på skolbänken igen är en nyttig upplevelse, säger han, det ger respekt för elevernas situation.
– Det mest utvecklande var att bli motsagd, både i lektionssalen och på Mondo, där man jobbat och tänkt igenom inlägget en stund. Det känns i mig, jag har fått en trygghet i klassrummet, med föräldrarna, barnen, mig själv och mina rektorer.