Magisterprogram, 60 hp

Magisterprogram i barnkultur
Magisterprogram i matematikämnets didaktik
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik

Masterprogram, 120 hp

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap
Masterprogram i didaktik
Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Masterprogram i förskoledidaktik
Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Masterprogram i matematikämnets didaktik
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik
Masterprogram i pedagogik
Masterprogram i specialpedagogik
Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd
Master i språkvetenskap, inriktning språkdidaktik
Master i språkvetenskap, inriktning svenska som andraspråk