Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. Lärare
  5. Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Student inom ULV i trappa

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning. Utbildningen finns vid sex olika universitet.
 

Vad är Utländska lärares vidareutbildning?

Den kompletterande utbildningen riktar sig till personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Utbildningen omfattar som mest 120 högskolepoäng och finns vid sex olika universitet:
Göteborgs universitet
Linköpings universitet
Malmö universitet

Stockholms universitet (som har det nationella samordningsansvaret)
Umeå universitet
Örebro universitet

 

Utbildningen vänder sig till dig som har:

  • Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå
  • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller motsvarande, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juli 2013

Viktigt att tänka på är att om du endast har uppehållstillstånd för studier kan du bli avgiftsskyldig. Läs mer på antagning.se om anmälnings- och studieavgifter.

Individuella studier

Du som läser den kompletterande utbildningen får en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och erfarenheter. Studietakt, studieform och kursutbud ser olika ut beroende på vilket universitet du läser vid. Det är samordningen för utbildningen som beställer dina kurser.

Lärarlegitimation

För att få fast anställning som lärare eller förskollärare i Sverige krävs en lärarlegitimation/förskollärarlegitimation. Även du som har utländsk lärarexamen har möjlighet att ansöka om legitimation hos Skolverket.

Läs mer om vad som gäller på Skolverkets hemsida.

Goda möjligheter på arbetsmarknaden

Utvärderingar visar att de som har slutfört sina kompletterande studier har goda möjligheter att få anställning i skola/förskola.

En utvärdering gjord av Institutet för social forskning vid Stockholms universitet visar att en kompletterande utbildning för utländska akademiker också ger bättre löneutveckling.